onsdag, oktober 10, 2012

Stort og smått

De som sår med tårer,
skal høste med jubelrop.

(Salme 126;5)


Den Hellige Ånd er så utrolig mye mer enn å tale i tunger (selv om det også gjør godt) Gjennom Den Hellige Ånd tror jeg det er mulig å "smake og kjenne at Gud er god" (som Kong David skrev i Salme 34;9)  Jeg kan oppleve DHÅ som trøster, veileder, åpenbarer m.m Jeg tror på en Hellig Ånd som kan gjøre mektige gjerninger - men Den Hellige Ånd jeg erfarer mest, er en som er trofast i det lille. En som er der i hverdagen, som kommer med små og store innspill.

Som på bønnemøte i kveld. Hodet er fullt av tanker for tiden, og det er vanskelig å konsentrere seg. Enda jeg virkelig elsker å delta på bønnemøte. Plutselig tar jeg meg i at tankene er flere mil borte... "kjære Gud" tenker jeg fortvilet "tankene er alle andre steder". I samme sekund føler jeg Guds omsorgsfulle ord "men Jeg er hos deg". Og jeg kjente hvordan dårlig samvittighet ble byttet ut med fred. SÅNN tror jeg DHÅ virker!

Jeg begynte å takke DHÅ, som er der i smått og i stort
- jeg kommer til Deg med urolige tanker, og du kommer med fred.
- jeg kommer til Deg med depresive tanker, og du kommer med glede
- jeg kommer til Deg med bekymringer, og du kommer med visdom
Guri så glad jeg er for hva Den Hellige Ånd er i hverdagen!
- jeg kommer med lille meg, og du viser meg hvor stor Gud er, til og med I MEG :-D

1 kommentar:

Tor Albertsen sa...

Den hellige Ånd er livet!

De to første vers i Bibelen: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet".
Første vers er at Gud er skaperen, og andre vers at det er DHÅ som kommer med livet.
Programmet fra svensk radio som jeg ofte hører (Teologisk Forum) hadde nylig Treenigheten som tema. Det var tre teologiske professorer som samtalte. På slutten av programmet sa en av dem at Den hellige Ånd var den viktigste av personene i guddommen. Fordi det er DHÅ som har livet i sine hender.