mandag, november 19, 2012

Hva andre måtte tenke og mene...

I mange år var jeg vanvittig redd for å møte på elg, de få gangene jeg gikk skogtur... Og jammen møtte jeg dem også! Hjertet mitt dunket så hardt i brystet, at jeg til og med hadde vondt i halsen etterpå (ler)

For en god del år tilbake, var jeg dagmamma, og tok med meg mine søte små på skogtur. Med bankene hjerte sa jeg til dem "Selv om jeg er redd, vet jeg at det ikke er farlig. Om vi skulle møte på elg, er det bare å klappe i hendene, også løper de sin vei" Og det virket. Barna trodde ordene mine, og storkoste seg.
Ett av dagbarna hadde da kommet hjem og sagt "Siw er så rar, for enda hun VET at det ikke er farlig, så er hun redd"...

Ja - det med fornuft og følelser henger ikke alltid på greip.
I dag er jeg nesten helt fri for elge-frykt. Jeg elsker å gå i skog og mark, og møter jeg elg er det først og fremst spennende. Ja fantastisk! Selv om hjertet fortsatt banker, nyter spenningen.

Gud kan gjøre samme under når det gjelder menneskefrykt. Men der skal jeg innrømme at jeg ikke har kommet like langt ... enda.
Jeg tror nok dette er noe mange av oss kjemper med. Men jeg har også erfart at det er i ulik grad. Det kommer bl.a. an på hva du har vokst opp med, hvilke erfarigner du har hatt i livet, hvilken kunnskap du har tilegnet deg, hvilke valg du har tatt osv.

Hva andre måtte tenke og mene kan ofte få en større betydning enn hva det har. Ja, i verste tilfelle kan det også være direkte hemmende. Jeg ramler i den fella i blant. Litt for ofte egentlig..

Da er det så fantastisk med Den Hellige Ånd, som påminner, veileder, oppmuntrer, peker i riktig retning, trøster osv. Så ikke gi opp! Tilegne deg god kunnskap, og DHÅ vil hjelpe deg å bruke den.

Heb.13;5 sier;
For Gud har sagt:
Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
Derfor kan vi tillitsfullt si:
Herren er min hjelper, jeg frykter ikke.
Hva kan da et menneske gjøre meg?


Så selv om jeg er redd, er det altså ikke farlig. En kunnskap som blir mer og mer virkelig. Snart kan jeg tenke som med elgen "Selv om hjertet fortsatt banker, nyter jeg spenningen" :-D

Ingen kommentarer: