torsdag, desember 20, 2012

20.desember


Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. (Luk.2;18-20)

Mary did you know?
(Clay Aiken)


Ingen kommentarer: