søndag, desember 16, 2012

3. advent

I Johannes 8;12 sier Jesus "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha evig lys"

Et lys som får ringvirkninger. Ikke bare lyser han for oss, men i Hans nærvær blir vi også lys - for andre.

"Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!"  (Matt.5;14-16)

Så absolutt noe å tenke på, også nå i advent :)

Eternal light
(Libera)

Ingen kommentarer: