onsdag, desember 05, 2012

5.desember

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (Luk.1;26-29)

The deep of Your grace
(Hillsong)

Ingen kommentarer: