lørdag, desember 01, 2012

1.desember

Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. (Mark.1;1-2)


Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. Sakarja ble slått av redsel da han så dette. Men engelen sa til ham: «Frykt ikke, Sakarja! Gud har hørt din bønn. Din kone Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. (Luk.1;11-13)

In His time
(lovsang fra youtube)

Ingen kommentarer: