fredag, august 30, 2013

I then shall live

(norsk tekst følger etter)
 
I then shall live as one who's been forgiven
I'll walk with joy to know my debts are paid
I know my name is clear before my father
I am his child and I am not afraid
so greatly pardoned I'll forgive my brother
the law of love I gladly will obey
 
I then shall live as one who 's learned compassion
I've been so loved that I'll risk loving too
I know how fear builds walls instead of bridges
I'll dare to see another's point of view
And when relationships demand commitment
then I'll be there to care and follow through
 
You're kingdom come around and through and in me
Your power and glory let them shine through me
Your hallowed name oh, may I bear with honor
and may Your living kingdom come in me
The bread of life, oh may I share with honor
and may You feed a hungry world through me
 
Amen
 
 
Jeg nå skal leve som en som er blitt tilgitt
Jeg skal med glede å vite at min gjeld er betalt
Jeg vet at navnet mitt er renset innfor min far
Jeg er hans barn og jeg er ikke redd
sterkt benådet at jeg vil tilgi min bror
kjærlighetens lov jeg gjerne vil følge

Jeg nå skal leve som en som har lært medfølelse
Jeg har vært så elsket at jeg vil risikere å elske også
Jeg vet hvordan frykten bygger vegger isteden broer
Jeg vil våge å se andres synspunkt
Og når sammenhenger krever engasjement
så skal jeg være der for å bry meg og følge gjennom

Ditt rike komme rundt og gjennom og i meg
Din kraft og herlighet la dem skinne gjennom meg
Ditt hellige navn oh, kan jeg bære det med ære
og kan ditt levende rike komme i meg
Livets brød, kan jeg dele det med ære
og kan du mate en sulten verden gjennom meg?

amen

Ingen kommentarer: