søndag, september 01, 2013

Vi trenger alle Guds nåde

Har du hørt den historien Jesus forteller, om tolleren og fariseeren i templet?  Vi finner den i Luk 18;
En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ned på andre:To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp og bad slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig!»Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Jeg har hørt historien noen ganger, og pekefingeren bli rettet mot den selvgode fariseeren, mens tolleren får sin glorie.

Jeg tror at hovedbudskapet til Jesus var at INGEN kan frelse seg selv. Vi trenger ALLE Guds nåde! Både fariseeren og tolleren. De trengte begge Guds nåde. Det hjelper fint lite, egentlig, å bytte rollene til de to, og si at tolleren var bedre enn fariseeren. Da snur vi jo bare på flisa og gjør samme feilen en gang til!

Men når det er sagt, så var tolleren mer heldig enn fariseeren, rett og slett fordi han innså at han trengte Guds nåde. Det gjorde ham i stand til å ta i mot den. Det er HER den store forskjellen er. Ikke hvem de var - men hvem som tok imot Guds nåde. Og begge ville fått den, om de ba om den.


Har du sammenlignet deg med andre? Jeg ler litt nå. Klart du har! Gjør vi ikke det alle sammen? Enten som fariseeren, eller som tolleren. Hvem er jeg..? Hvor hører jeg til? Passer jeg inn? Eller faller jeg igjennom..? Hvem måler jeg meg med, og hvorfor? Og hva velger jeg å gjøre ut fra det..?

Obs... jeg tror jeg er på feil arena. Det var jo ikke "alle andre" jeg skulle sammenligne meg med. Jeg skulle ikke finne ut hvem jeg er i forhold til Per eller Kari - men hvem jeg er I KRISTUS. Der nåden er å finne.

 
Her ved dine føtter, la jeg min fortid ned
Mitt liv, mine valg, alle mine feil, la jeg ned ved dine føtter.
Og jeg er fri,
 
Her ved dine føtter, la jeg denne dagen ned
Ikke i min styrke, men i Din har jeg funnet
alt jeg trenger. Du er alt jeg trenger.

Jesus, Jesusved dine føtter
vil jeg bli, og aldri forlate
Jesus, Jesusved dine føtter
Det er intet annet sted jeg heller vil gå, enn til Deg!

Her ved dine føtter legger jeg min fremtid ned
alle mine drømmer jeg gir deg
og jeg finner fred, finner jeg fred

Jesus, Jesusved dine føtter
vil jeg bli og aldri forlate
Jesus, Jesusved dine føtter
Det er intet annet som betyr mer for meg

Her ved dine føtter, la jeg mitt liv
for deg kongen min, Du er alt jeg vil ha nå
og min sjel synger

Jesus, Jesusved dine føtter
vil jeg bli og aldri forlate
Jesus, Jesusved dine føtter
Det er intet annet som betyr mer for meg
 
Fordi jeg er fri, her ved dine føtter.
Alt jeg trenger er her hos Deg,
Jeg finner fred her ved din fot.

Her ved din fot legger jeg mitt liv

1 kommentar:

Anonym sa...

Siw, du har skjønt det! ! Takk for Guds store nåde, og gled deg og fryd deg i den♥

Lillsøss♡