mandag, desember 16, 2013

Maria grunnet på det i sitt hjerte

Vi har akkurat hatt julekonsert - virkelig en gledens dag! Tenker på englene som kom med bud om en stor GLEDE, på alle som undret seg over det som skjedde, og ikke minst på Maria som grunnet på dette i sitt hjerte. Og jammen fikk hun mye å grunne på etter hvert...


Maria, visste du ...? Hun visste nok at han var Guds sønn, verdens frelser. Men hva som måtte til. .. det visste hun nok ikke. Hvordan skulle hun ellers klare å bære det? For et sjokk og stor hjertesorg det må ha vært for henne. Så uforståelig det helle måtte virke? "En stor glede for hele folket"..?! Tenk for en forskjell, fra julekvelden i Betlehem - til Golgata...?

Men heldigvis sluttet det ikke der. Salme 30;12 nynner i meg, når jeg tenker på det fantastiske som hendte påskemorgen.
Du vendte min sorg og klage til dans
du løste mine sørgeklær
og hyllet meg i gledens drakt.

Kunne det lege Marias sorg? Jeg vet ikke, men siden Jesus er den han er, så tror jeg det. Jesus elsket henne, og brydde seg om henne - til og med da han hang på korset tenkte han på henne. Han sørget for at noen tok seg av henne.
Ved Jesu kors stod hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor: «Kvinne, det er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Det er din mor.» Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. (Joh.19;25-27)

Og sånn er Jesus - en frelser for hele verden - og samtidig helt personlig opptatt av den enkelte.

Ingen kommentarer: