søndag, januar 19, 2014

Finn ditt hellige rom

Jeg ble så glad over ordene pastoren delte med oss i dag. Enda det egentlig er ganske velkjent. Det gledet meg kanskje mest fordi det ga gjensvar på tanker jeg selv har gått med i dag.

De siste søndagene har han snakket om hvor viktig det er for oss som menneske, å få dekket våre grunnleggende behov (med utgangspunkt i Maslows behovspyramide) Først da kan vi blomstre opp og fungere til det vi var ment. Slik er det også med vår åndelige kropp. Denne pyramiden er et fint bilde på dette.

Pastoren startet med behovet for mat og vann (Guds Ord og Den Hellige Ånd)
I dag var temaet "et sted å bo" og han leste fra salme 91

Den som sitter i Den Høyestes ly
og bor i Den Allmektiges skygge,

han sier til Herren: «Min tilflukt og borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»
  

Han dekker deg med sine fjær,
under hans vinger finner du ly.
Hans trofasthet er skjold og vern.


For du sier: «Herren er min tilflukt.»
Den Høyeste har du gjort til din bolig.
   

«Jeg berger ham, for han holder seg til meg;
 jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn.Noen tror kanskje at det er kirken eller menigheten som er vår åndelige bolig. At det er her vi skal finne vår trygghet og vårt anker. Men selv om det er viktig å kjenne tilhørighet et sted, så er det ikke HER vår bolig først og fremst er. Kan vel heller si at det er jobben vår :-) men HJEMME, det er i samfunn med Gud. Det er så utrolig viktig. For menigheten kan både feile, skuffe og såre.

Og akkurat det har dessverre blitt en bitter erfaring for flere. Noen av dem velger da å flykte fra troen. Jeg skulle ønske de fant veien HJEM i stede...


For et par år siden, fikk jeg en bok av min venninne som gjorde inntrykk på meg. Den het "Ditt hellige rom" og handlet mest om å finne ditt eget sted, der du kunne koble helt av fra hverdagens stress, og bare hvile. Et hellig øyeblikk der ingenting fikk forstyrre. Og jeg tror det er alfa og omega - rett og slett. Både for liv og helse, og for det åndelige livet.

Hvor er ditt hellige rom? Når er det lettest for deg å kjenne Guds nærvær? Hva får deg til å kjenne at ny energi kommer til deg? En ny indre ro eller glede? Jeg tror at akkurat der kan Gud nå inn til deg. Vi er forskjellige, og Gud er personlig. Han møter meg på en måte, og deg møter han kanskje på en helt annen måte.

Jeg har en søster som elsker å sette seg ned med gitaren. Når hun finner den, og begynner å synge - da fornyes hennes indre. Jeg er også glad i sang, og kjenner at det er noe som gir meg både trøst og glede. Men enda mer kjenner jeg det, når jeg setter meg ned for å lese Guds ord eller skrive litt til det. Men vet du hvor jeg kjenner det aller mest? I naturen.

Jeg ler litt når jeg tenker på reklamen som sier "nærmere naturen kommer du ikke" Når jeg først er i naturen vil jeg si "nærmere Gud kommer du ikke" - sånn er det for meg. Å være midt i skaperverket er som å kjenne selve Skaperens nærvær.


Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene,
hvor skal min hjelp kommer fra?
Min hjelp kommer fra Herren, 
Han som skapte himmel og jord. (Salme 121 )

 Når jeg ser din himmel,

et verk av dine fingrer,
 månen og stjernene

som du har satt der,
 
hva er da et menneske,

siden du kommer det i hu,
 et menneskebarn,

siden du tar deg av det? (Salme 8)

Fjellene og haugene
skal møte dere med jubelrop,
og alle trærne på marken
skal klappe i hendene.  (Jes.55)
 

 

Ingen kommentarer: