mandag, januar 13, 2014

Jeg har det så godt :)

Det er bare et drøyt år siden jeg beskrev en tung periode. He høst i livet. Jeg vet ikke hva jeg kan beskrive livet med akkurat nå - men rett som det er, sier jeg både høyt og inni meg "Jeg har det såå godt!" og jeg kjenner en stor takknemlighet for det.

Men det jeg kjenner aller mest takknemlighet for, er troen på en trofast Gud. En som er med gjennom alle livets faser, både gode og onde dager.

Egentlig skrev jeg disse få linjer, som en innledning til versene som sang i meg denne morgenen, fra salme 16;

     Herre, du er min del og mitt beger,
        det er du som bestemmer min lodd.
   
  J
eg fikk min del på fager grunn,
        ja, en herlig arv er blitt min.
   
  
Jeg priser Herren, som gir meg råd;
        ja, også om natten får jeg
        rettledning i mitt indre.
   
  
Alltid har jeg Herren for øye;
        han er ved min høyre side,
        jeg skal aldri vakle.
   
 
Derfor er det glede i mitt hjerte
        og jubel i min sjel;
        ja, også min kropp kan være trygg.


En herlig arv - selve livet med stor L, som vi fikk gjennom JESUS.
Og på fager grunn - av kjærlighet
Jeg smiler ved tanken på de som tror det er et tap å være en kristen. Det beriker livet mitt i alle fall, og jeg kunne ikke tenke meg et liv uten. DET ville vært et stort tap for meg.

Ingen kommentarer: