torsdag, mars 13, 2014

Et nytt hjerte

Det er så spennende å lese om kong Saul! Jeg har liksom ikke lagt særlig merke til ham før. Jeg mener - Saul var jo den dårlige kongen som bare ville ødelegge for han som virkelig ble den STORE kongen; David.

Men der tok jeg helt feil. Saul var mer enn det. Mye mer. For det hele startet med at han ble utvalgt av Gud. Bare den historien er spennende. Helt uvitende om at han ble ledet inn i noe som Gud hadde planlagt, skjer det mye spennende ting. Møtet med profeten Samuel er spennende lesning for meg. Tenk å være så frimodig, og så ledet av Gud som den profeten var?! (1.Sam.9)

Da jeg leste videre i 1.Sam.10 i dag, skapte det rett og slett en lengsel i meg. Og mitt syn på kong Saul fortsatte virkelig å fascinere meg.

Profeten Samuel sier til Saul
"Da kommer Herrens Ånd over deg så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. Når du ser disse tegnene, så gjør det som faller deg inn! For Gud er med deg"
og videre leser vi;
"Saul tok nå farvel og gikk fra Samuel. Gud gav ham et annet hjerte, og samme dag hendte alt det som Samuel hadde varslet"

Det var mulig den gangen, og Paulus opplevde det i sin tid, og løftene sier at også i vår tid vil Gud møte oss slik.

Ja, jeg kjenner at det hele skaper en ny lengsel. Samtidig en glede over akkurat det. For jeg tror på en Gud som møter dem som søker ham med et lengtende hjerte.

Likesom hjorten stunder
        etter bekker med rennende vann,
        slik stunder også min sjel
        etter deg, min Gud.
  (Salme 42;2)


Jeg rekker hendene ut mot Deg, jeg lengter etter Deg som jorden tørster etter vann.  (Salme 143;6)

Så sier Herren, han som skapte og formet jorden og gjorde den fast, – Herren er hans navn: 
Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til.  (Jer.33;2-3)
 
 


Ingen kommentarer: