fredag, mars 14, 2014

Våkt meg som din øyensten

Det er kong David som ber denne frimodige bønnen i salme 17. Jeg velger å meditere litt på den i dag.

Herre, vokt meg som din øyensten :-D Jeg har så lett for å glemme at jeg faktisk er så verdifull for deg Gud.

Så verdifull er du også. Ikke for det du gjør eller ikke gjør, men for den du er. Han var villig til å gjøre alt for deg :)

Ingen kommentarer: