søndag, juni 22, 2014

Josef

Historien om Josef fasinerer mange, og har sikkert gjort det i alle tider! Dagens kapitel beskriver tiden hos Potifar.

"Herren var med Josef" leser vi. Og det ER den viktigste biten, men det kommer også an på Josef (og oss) hvordan vi tar i mot, og stoler på den Gud som er med oss.

Å lese den positive stemningen som fulgte med Josef, når vi vet at han nettopp var vraket og solgt som slave av sine egne brødre, og nå var laaaangt hjemmefra - for meg er det helt utrolig!

Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. (v.2)

Han gjorde det så bra hos Potifar, at han ble sjef over hele hans eiendom. Tror han likte det hele også, for jeg syntes jeg aner stolthet hos Josef når han forklarer seg for Potifars kone

«Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?»  (v.8-9) 

Men Potifars kone ga seg som kjent ikke, og til slutt ble hun så fornærmet at hun løy om ham - en løgn som sendte ham uskyldig i fengsel. Da skulle man tro at Josef ble sint på Gud og stillte ham mange spørsmål? Ja, sant og si burde han vel stilt dem allerede da han lå i brønnen, forkastet av sine brødre? Men Josefs hjerte hørte til Gud, en Gud han stolte 100% på - UANSETT

Nå ble Josef sittende der i fengslet. Men Herren var med ham og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengslet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes.  (v.20-23)
Og hvilken seier det ble!! Men det kunne jo ikke Josef vite. Eller, klarte han å bevare guttedrømmen hele veien. Den som fortalte om at alle en dag skulle bøye seg for ham? I så fall er det fortsatt like utrolig. Tenk å drømme det, som slave - eller som fange? Og drømmen ble sann :-D 

 
Kjære Gud, takk for at jeg får tro på deg. Takk for din trofasthet! Jeg vet at du er med meg hver eneste dag. Men jeg vet også at det varierer hvor mottagelig jeg er for deg... Jeg vet også at så fort jeg åpner mitt hjerte for deg, så er du der! Jeg ber, som Paulus lærte;
 
Jeg ber om at min Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Måtte han gi mitt hjertes øye lys, så jeg forstår hvilket håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig arven er for meg, som nå er en av de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos meg som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
(Ef.1;17-23)


Ingen kommentarer: