fredag, august 08, 2014

Utfordringen

Jeg fikk en spennende oppgave før vi gikk inn i sommerferien. "Les om Betesda, og se hvilke tanker som dukker opp rundt den" - og jeg har tenkt mye på den! Litt delte jeg for en stund siden, men det er jo mer rundt denne historien.

(Jeg begynte med bloggposten; Forventninger tidligere i sommer)

Her er teksten fra Johannes 5. Om du har lyst, må du gjerne dele noen av dine tanker om denne teksten du også!

Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.  2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger.  3 Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse,  4 for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.•
   
 5 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.  6 Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  7 Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»  
8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Det første jeg tenkte på i dag, var at Jesus virkelig var en som brydde seg. Han var kommet for å feire høytiden, men han tenkte ikke bare på seg selv. Hans bestemte seg for å gå til Betesda, og han visste hva og hvem som ventet ham der.
Dette rører noe ved meg, og mine ofte selvsentrerte tanker og handlinger...

Det var mange som satt rundt vannet og ventet, håpet og lengtet etter ett mirakel. Vi hører ikke mer om dem - bare vet at de er der. Denne dagen var det den lamme mannen sin tur. Tenk om han hadde visst det, da han våknet denne morgenen? "I dag er det din tur :-)" I 38 år hadde han sitti der. Jeg antar at håpet hans kanskje hadde sunket med årene...? Men siden han fortsatt satt der, var det ikke borte.

Han drømte forresten om mer enn et under. Det kommer fram under svaret han gir til Jesus "Jeg har ingen som kan hjelpe meg ned til vannet..." Han hadde ingen.

Om vi ser på denne historien i forhold til vår egen tro og kall, så tenker jeg at en av våre oppgaver er nettopp dette - å være der for hverandre. Å være god mot en annen kan være som å skape ringer i denne dammen :) Å hjelpe en annen til å se og forstå hvem Jesus er, kan gjøre under. Å hjelpe en annen kan skape noe godt. Ja, ved hjelp av Den Hellige Ånd har vi muligheter til å skape ringvirkninger i den åndelige verden, som igjen gir ringvirkninger i vår verden.

 
Nå ble det litt reaksjoner hos de religiøse på den tiden, noe jeg laget en egen bloggpost på.

Ingen kommentarer: