torsdag, november 13, 2014

Duften av kunnskapen om Gud

Det å være "Kristi vellukt" - har du hørt uttrykket? Jeg fikk høre det allerede som barn, at vi skulle være det, og jeg forstod at det handlet om å vise godhet og være gode eksempler. Den gangen handlet det altså om hva JEG klarte å prestere, eller bomme fullstendig på...

Men når jeg leste verset i dag, ble det så spennende. For her handlet det ikke om hva som kreves av meg - tvert imot, det handlet om hva Han gir.

Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.
For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. (2 kor 2;14-15)

...alltid lar oss vinne? Litt av et løfte! Og så spennende med at han ved oss åpenbarer DUFTEN av kunnskapen om Ham - på et hvert sted. Også litt av et løfte! Skulle jo tro at det å lese Ordet hjelper godt med tanke på åpenbaring :-) Ooooo kjenner jeg blir mer sulten på Ordet ja, og utrolig glad for det det gjør med meg - og enda mer; hvilket potensiale det gir "på hvert sted"
 
Ja, vi skal være Kristi vellukt - men det er faktisk ikke et krav. Det er en gave. Et resultat av gaven vi får av Ham. Kjenner jeg blir fylt både av takknemlighet og av bønn.


Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. (Ef.1;17-23)
 
 


 

 
 
 
 

Ingen kommentarer: