mandag, november 10, 2014

O store Gud

Jeg har hatt en bønn de siste dagene, om at Gud må bli større for meg. Ikke større enn Han er, for Gud ER den Han er. Men at jeg må få se mer av hvem Han er. Oppdage mer. Og i kveld gjorde jeg det.

Jeg har hørt det før, og likevel var det som noe helt nytt. Sånn viker det levende evangeliet. Det er derfor jeg er så glad i å lese det. For det er som frø - de kan til og med se ganske tørre og små ut - men plutselig begynner det å spire å gro. Jeg oppdager LIVET i det. Og slik var det for meg i kveld.

Kirken vår hadde besøk av Tom Aune, og han snakket om Den Hellige Ånd som er i oss og over oss. Den dagen vi tok i mot Jesus i tro, fikk vi Den Hellige Ånd i oss. Vi har et løfte på det, og vi klarer oss ikke uten. Det er Den hellige Ånd som først og fremst viser oss hvem Gud er, Den Hellige Ånd er også vår trøst, vår veileder, vår styrke, vår beskytter.
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Joh.14;26)

 Det har vært godt for meg å tenke på hva Den Hellige Ånd kan gjøre i meg, gjennom meg og for meg. Men tenk så stort det er, at Den Hellige Ånd også er "The Great I Am"! En kraft som ikke bare er i meg - men som vi er midt i. En kraft som av og til er helt spesielt tilstede for å utrette noe helt konkret.

Aune tok bl.a. fram det som hendte på pinsedag (Ap.gj.2)
Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.

Det var dette som jeg jo har hørt før, men som likevel ble nytt og spennende igjen. Den Hellige Ånd kom som en vind og fylte først huset, så kom den over dem og siden i dem.

Noen tror at dette hendte da, som en engangsgreie. Men Den Hellige Ånd er mer enn en kraft som får plass inni meg. Den Hellige Ånd er Gud selv i virksomhet. Det gjør at jeg av og til kan virkelig kjenne og smake Guds nærvær på en helt spesiell måte. I slike øyeblikk kan under skjer!

Når Jesus snakket med Nikodemus i Joh.3, brukte han vinden som bilde på Den Hellige Ånd - at vi ikke vet hvor den kommer fra eller hvor den går hen, men vi kjenner dens nærvær.

Så åpne ditt hjerte for Han som allerede er i deg - Han er også over deg og rundt deg. Som kong David sier i salme 139
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.


Kjenner faktisk at jeg får lyst til å danse i Hans nærvær. Jeg har bedt om å få se mer av hvem Gud er. Og det vil jeg fortsette å be om. Men jeg vil også be om et hjerte med større forventninger til hva Gud faktisk kan gjøre i dag.

Må Gud velsigne deg i dag, og møte deg der du er :-D
Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham. (Salme 34:9)Ingen kommentarer: