søndag, desember 07, 2014

Fra Salme 95

     1 Kom, la oss juble for Herren,
          hylle vår frelses klippe!
         
   
 2 La oss gå fram for ham med lovsang,
          hylle ham med sang og spill!
         
   
 3 For Herren er en stor Gud,
          en stor konge over alle guder.
         
   
 4 Han har jordens dyp i sin hånd,
          fjelltoppene tilhører ham.
         
   
 5 Havet er hans, han har skapt det,
          hendene hans har formet det faste landet.
         
   
 6 Kom, la oss knele og kaste oss ned,
          bøye kne for Herren, vår skaper!
         
   
 7 For han er vår Gud,
          vi er folket han gjeter,
          flokken i hans hånd.
          Ville dere bare høre hans røst i dag!

1 kommentar:

Cecilie sa...

Forunderlig dette... jeg satt akkurat og tenkte at i dag er det eneste jeg kan tilby "a broken Hallelujah" og så kommer jeg hit og leser denne salmen. Det flotte er at selv hvordan våre dager er, er Gud like allmektig, god og barmhjertig. Vi er båret av evige armer og kan til og med i mørke, sorg og smerte vende våre øyner mot han og med hjertesukk bringe vår pris og takknemlighet til ham.

Med ønske om en velsignet adventstid