lørdag, januar 17, 2015

Profeten Jesaja

Må si det igjen altså, jeg har blitt så glad i denne profeten! For en bok!! Må sitere fra dagens kapittel (61) som vi også kjenner igjen fra det nye testamentet. Jesus leste dette i synagogen samtidig som han sa "I dag har dette profetordet blitt oppfylt mens dere hørte på" (Luk.4;18-21) Det er oppfylt!

Herrens Ånd er over meg,
        for Herren Gud har salvet meg.
        Han har sendt meg for å forkynne
        et gledesbudskap for de arme,
        for å lege dem som har et knust hjerte,
        rope ut frihet for fanger
        og frigjøring for dem som er i lenker.
   
  
Jeg skal rope ut
        et nådens år fra Herren,
        en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud;
        jeg skal trøste alle som sørger,
   
  
og gi de sørgende i Sion
        hodepynt istedenfor aske,
        gledesolje for sørgedrakt
        og lovsang istedenfor motløshet.
        De skal kalles rettferds mektige trær,
        som Herren selv har plantet
        for å vise sin herlighet.
...
Jeg vil glede og fryde meg i Herren,
        min sjel skal juble i min Gud.
        For han har kledd meg i frelsens drakt
        og svøpt meg i rettferdighets kappe,
        lik en brudgom som pryder sitt hode,
        lik en brud som pynter seg med sine smykker.
   
 
For likesom jorden lar spirene vokse,
        som en hage lar vekstene gro,
        slik skal Herren vår Gud
        la rettferdighet spire fram
        og lovsang lyde for alle folkeslag.

Ingen kommentarer: