mandag, juni 15, 2015

...så mye mer...

Troen kan bli nokså dagligdags. Jeg tror - for det har blitt en livsstil. Jeg kunne ikke klare meg uten. Men jeg innser også at det ofte blir noe jeg er vant til - noe jeg har hørt så ofte at jeg kan det.... og ikke helt tenker over hvor mye det jeg kan faktisk innebærer. Jeg kan jo ta fram det velkjente "for så høyt har Gud elsket verden" osv  De fleste av oss kan dette godt, kanskje også folk som ikke tror. Innholdet er STORT, men kan fort bli bare ord....

Også er det mye vi har hørt så mange ganger at vi nesten kan det utenat. Men her har jeg fått mange overraskelser! Jeg trodde jeg kunne og visste - men oppdager stadig noe nytt. Jeg har med det LEVENDE ORDET å gjøre :-D Kan leses om igjen og om igjen, og det gir stadig noe nytt.

Slik var det også i dag da jeg leste dette så velkjente "påskebudskapet" (Matt.27) Dette blir en repetisjon tenkte jeg .... men det ble sterkt!

Første store er bekreftelsen av profetordet. Og det er ikke bare noe diffust som kunne skjedd når og hvor som helst. Det er helt konkret.

9 Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, som sier: Og de tok de tretti sølvpengene, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, 10 og de ga dem for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt meg.

Det neste som treffer meg er at han led mer enn døden. Han ble ydmyket - han er kongenes konge, men ble ikke trodd. Bare spottet for det. Og når han hang på korset ble han mobbet - både for sine gode gjerninger (ja du hørte riktig!) og for sitt forhold til Gud.

27 Da tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgen, og samlet hele vaktstyrken om ham. 28 De kledde av ham og la en skarlagenrød kappe om ham
29 Og de flettet en krone av torner og satte på hodet hans, og ga ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge!
30 Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet.

39 De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet
40 og sa: Du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset! 
41 På samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa:
42 Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham! 
43 Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo: Jeg er Guds  
44 Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.
 

Kongenes konge ble ydmyket, spottet, mistrodd og mobbet - og det hele på Guds oppdrag for mon skyld... (Jer.53:5)

Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.


HAN REISER SEG IGJEN SOM DEN KONGE HAN ER og jeg får være hans barn :-)

Ingen kommentarer: