søndag, juli 26, 2015

Guds nåde er stor

Vi har lært det - og vi tror det - at Guds nåde er stor. Og den er virkelig det!
Likevel tror jeg vi er ganske mange som går å bærer på skyldfølelse. Enten av noe vi har gjort eller noe vi ikke har gjort men absolutt burde ha gjort. Ja - skyldfølelse er neppe et fremmedord!

Til og med når vi har bedt om tilgivelse, så kan skyldfølelsen stikke innom med sine såre påminnelser.

Jeg fant stor trøst da jeg leste 2.Sam.12 i dag. Et kapittel om dom og nåde. Davids fristelse og store fall er kjent, men også at han var en mann etter Guds hjerte, på tross av dette. For selvsagt kjente Gud til mer enn Davis fall!

Gud glattet ikke over Davids synd av den grunn, nei konsekvensen rammet David hardt. Han mistet sønnen han fikk med Batseba.

Men at Gud ikke er langsint, og at han er full av nåde, det viser han ved at nettopp Batseba skulle få den sønnen som førte Davids arv videre. David hadde jo flere koner - men det var Batseba som fødte den nye kongen - Salomo. Jeg syntes det er stort, og gir god trøst. Når Gud tilgir, så gjør han virkelig det. Ja, til og med mer enn det. Det hender også at det som en gang var så vondt og galt, kan bli noe lærerikt og godt, ja til og med bli til velsignelse. Som et under.

Bærer du på skyldfølelse, så gi det til Ham! Be om tilgivelse og han vil gi det. Be om hjelp til å bearbeide det vonde. Jesus sa (i Matt.11;28) "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.  Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler."

Historien om David og Batseba viser som sagt at vi må  ta konsekvenser - men den viser også at veien går videre til nye store muligheter. Og det beste av alt? Hans nåde er ny hver morgen (Klag.3)

        Et øyeblikk varer hans vrede,
        hans nåde varer livet ut.
        Om kvelden kommer gråt som gjest,
        om morgenen blir det frydesang.

      (Salme 30;6)

Ingen kommentarer: