torsdag, september 10, 2015

Lær meg å kjenne dine veier Herre, la meg kjenne dine veier.
 Lær meg dine stier!
 
La meg få vandre i din sannhet,
 lær meg, for du er Gud, min frelser!
 Til deg setter jeg alltid mitt håp.
(Salme 25;4-5)

Måtte håpets Gud fylle dere
med all glede og fred i troen,
så dere kan bli rike på håp
ved Den Hellige Ånds kraft
Rom.15;13

Ingen kommentarer: