fredag, januar 22, 2016

Hvilken Gud vi har!

Jeg sitter her med min morgenfrokost og hører på noen sanger fra youtube da denne plutselig treffer meg. Jeg har hørt den flere ganger, og helt ærlig så er det først og fremst musikken og stemningen i denne sangen som har vært så god for meg. Men plutselig er det et par strofer fra denne som treffer meg rett i hjertet. Det er når de synger om Jesu samtale med de to røverne på korset.Der henger de og skal dø, og så snakker de om framtiden. Røveren tror på Jesus som konge, til tross for at Jesus faktisk henger på et kors og skal dø. Røveren ber ikke om annet enn at Jesus skal tenke på ham når han kommer til sitt rike, og så får han dette nydelige svaret "I dag skal du få være med til pardis" Røveren hadde ingen mulighet til å gi noe som helst tilbake. Han hadde ingen nye sjanser til å rette opp alt som ble galt. Guri så rørt denne røveren må ha blitt over dette svaret?! Det var en som regnet med ham. En som brydde seg om den han var der og da, en røver. Eller nei, det var ikke røveren Jesus så. Han så mannen (jeg vet ikke navnet hans..)

Det som gjorde så godt å tenke på, var dette at Jesus elsker oss helt ufortjent. Dette med å måtte fortjene, det sitter så dypt i oss. Hver dag kan jeg frimodig komme fram for Guds trone. Det kan være med mange ulike følelser. Noen ganger med feil og bommer. Andre ganger med glede og ting å vise til. Men aldri vil jeg være mer fortjent til Guds nærvær enn jeg allerede er. Røveren fikk nåde og kjærlighet. Det får også jeg. Gud, du er så god.

Jeg leser en del i gamle testamentet, og der finner jeg mange sider ved Gud som jeg ikke alltid forstår. Gud er en spennende Gud må jeg si. Og den vi møter gjennom Jesus er helt spesiell. Jeg tror at den Gud Jesus viser, er den Gud ville være hele tiden. Nå skal jeg være forsiktig med å si for mye, for her føler jeg at kunnskapen er så liten. Den om hvem Gud er. "Jeg er den jeg er" sier han om seg selv, og jeg liker det navnet. For det rommer hva GUD sier at han er, og ikke hva lille jeg kan regne meg fram til.

Men for å komme tilbake til det jeg sa. Jeg tror altså at Guds mål var å vise hvem han er gjennom Jesus. Når Jesus døde for deg og meg, da kunne vi endelig blir Guds barn. Jeg forstår ikke helt hvorfor dette måtte til. Men jeg smiler ved tanken på at GUD ER den HAN ER, og sånn er det bare.

 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
        han som i Kristus har velsignet oss
        med all Åndens velsignelse i himmelen.
   
  4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
        så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
   
  5 I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
  6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
  7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
  8 som han i rikt mål har latt oss få.
        Slik gav han oss all visdom og innsikt,
   
  9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
        den frie beslutning han hadde fattet
   
 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
        å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
   
 11 I ham har vi også fått del i arven,
        vi som på forhånd var bestemt til det
        etter Guds forsett,
        han som gjennomfører alle ting
        etter sin plan og vilje.
   
 12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
        vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
   
 13 I ham er også dere kommet til tro
        da dere hørte sannhetens ord,
        evangeliet om deres frelse.
        I ham er dere blitt merket med et segl,
        Den Hellige Ånd som var lovt,
   
 14 og som er pantet på vår arv,
        inntil forløsningen kommer for Guds folk,
        til pris og ære for hans herlighet.
 

1 kommentar:

anneth sa...

Spennende å lese om din beskrivelse av Gud her Siw! Det er når du begynner å se den siden av Gud at Ordet virkelig blir spennende.