torsdag, desember 01, 2016

Nåde og kjærlighet

Det er så utrolig fort gjort å havne i alle "burde, måtte, skulle" reglene. Regler i det hele tatt. Er det feil? Nei, vi trenger rettesnorer og regler. Problemet er bare at det så alt for ofte havner i akkurat dette "burde, må, skal osv" i stede for "ønsker, vil, kan". Også ender det i en runddans med dårlig samvittighet og motløshet. Ikke bare i meg selv, men også i møte med andre..... 

Jeg hørte en preken for et par uker siden som minnet om dette på en så nydelig måte! Han sa at våre menigheter også ofte ble en slik bås med klare grenser for hvordan alt måtte være. Men Guds menighet er større enn som så. Vi er elsket - uansett historie. De vi møter er elsket, uansett historie. Det starter med KJÆRLIGHET OG NÅDE. Hver dag!


Det er jo sååå mange bevis på dette i Guds Ord, og likevel ramler vi ut. Selv Paulus minnet sine på dette i bl.a. Gal.5 De var så vant til å ha alle lover og regler som største prioritet, at det var lett å glemme selve grunnlaget. Det viktigste av alt! 

4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.  5 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet.

Det er mange som protesterer og sier at det kan jo ikke være bare nåde og at man kan gjøre som man vil og at ingenting er viktig - men å snakke slik er å bomme på målet rett og slett. Nåden er det viktigste av alt, og det er som ordet sier; NÅDE! Selve grunnlaget å stå på - uansett. Guds nåde og kjærlighet er det vi bygger livet vårt på. Alt som kommer i tillegg har ingen verdi sammenlignet med dette. 

For nåden kan frelse - det kan ingen regler gjøre! Betyr det at vi ikke trenger noen regler? Nei, absolutt ikke. Men regler uten denne nåden og kjærligheten i bunnen er mer ødeleggende enn helende. Paulus sitt kjærlighetsbrev i 1.Kor 13 er en sterk beskrivelse av dette 

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.  2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

Ja, så utrolig god kan jeg være - også er det ingenting verdt om jeg glemmer dette viktige; kjærlighet og nåde.

Når fariseerne kom til Jesus og spurte hvilke av lovens bud som de viktigste, svarte Jesus "Å elske Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv" - altså kjærlighet.  

Paulus skriver i Ef.3;17 
  17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
          og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.


Det er så viktig å huske på! Ikke som et nytt "måtte, burde, skulle osv" - men som en stadig påminnelse om at du er elsket, uansett. Dette er grunnlaget vi står på. Dette er grunnlaget jeg vil møte deg med. Først da vil det gode, det det fruktbare, det verdifulle, bli framelsket i stede for krevd, knust og ødelagt - om du forstår...?

Tenk at Jesus, både i ord og liv virkelig viste akkurat dette! 

Kjærlighet - er det vanskelig? Jeg ler og innrømmer at det faktisk er det! Men også nå er det viktig å stå på dette grunnlaget! Jeg er elsket. Ja, jeg er elsket uansett. Det er selve grunnlaget. Det er her det begynner, hver dag. Og med Guds kjærlighet i meg, kan jeg begynne å elske deg. Yess - vi får hjelp også, av han som ER kjærlighet! Rom 5;5 sier
 5 Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.2 kommentarer:

Siw sa...

Guds kjærlighet og nåde er ikke av den typen som bare glatter over og sier at ting ikke er så farlig. NEI. Guds kjærlighet er en som elsker uansett, og som kjærlig viser en NY VEI.

Gud er ingen tøffelhelt som bare sier helledussen - nei, den straffen du og jeg fortjener ble lagt på Jesus. Jesus har betalt for oss en høy pris, nettopp fordi vi er elsket. Han var villig til dette får vår skyld. For noe måtte bære både straff og skyld fordi Gud er hellig.

Når Gud ser oss nå, kan han si "Staffen er betalt, derfor gir jeg deg nåde og kjærlighet"

7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. 9 Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. 10 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. (1.Joh.4)

Cecilie sa...

God påminnelse!
Ønsker deg ei god og velsigna adventstid.
klem